top of page
Обучение: Services

Това е онлайн обучение е за тези, които искат да знаят:

Как да говорите на един език с ключовия клиент/ веригата/ байера?

Кои маркетинг елементи работят в точката на продажба и кои са просто такса?

Кога приключва ангажиментът ви - при подписване на договора или при изтичането му?

Как да говорим е едни и същи цифри, за да се разбираме по-добре?

Кога е по-добре да излезем от сделка?

Keyboard and Mouse

Къде: Zoom

Кога: 27.11.2020 19:00ч 

Обучение: About
bottom of page